Rekonstrukce chladícího systému distribučního centra Klaceny s teplonosnou látkou Solanka se strojním chlazením pracujícím se čpavkovým chladivem

Celková rekonstrukce chladícího systému distribučního centra společnosti Albert v Klecanech.
Chladicí zařízení tvoří vlastní chladiče vzduchu, strojní kompresorové jednotky, vzduchem chlazená otevřená chladicí věž, suché chladiče, řídící rozvaděče jednotlivých pozic, monitorovací systém včetně vyhodnocení poruchových stavů a vzdáleného přístupu, propojovací potrubní rozvody, elektroinstalace mezi řídícím rozvaděčem a chladicím zařízením a technologie využití odpadního tepla pro výhřev budovy a TUV pomocí tepelných čerpadel, napojení na stávající chlazení technologie VTZ a kompletní systém monitorování.
Součástí dodávky byla také kompletní demontáž stávající chladicí technologie, její částečná likvidace a částečné uskladnění.

Použité technologie

2 jednotky společnosti SINOP osazené každá 3 turbokomresory Danfoss s celkovým výkonem 1,7MW
otevřená chladící věž společnosti Baltimore
chladící apáráty a suché chladiče od psolečnosti Güntner
tepelná čerpadla pro využití odpadního tepla z kondenzačního okruhu

Domluvte si setkání s odborníkem na průmyslové chlazení

Jsme dodavatelem chladících technologií jak pro významné společnosti tak pro drobné podniky, obce a sportovní zařízení. O váš projekt se postaráme od prvotní kalkulace před dodávku a montáž po servis a údržbu.

Václav Beneš

Obchodní ředitel

+420 602 352 911
vaclav.benes@cooling.as
Přejít nahoru