Projekty spolufinancované EU

COOLING puzzle system s.r.o. se podílí na snížení uhlíkové stopy. 

Realizované projekty spolufinancované Evropskou unií
ve společnosti COOLING puzzle system s.r.o.

Společnost obměňuje autopark vozidel se spalovacími motory za vozidla na čistě elektrický pohon.
Tyto projekty jsou finančně podpořeny Evropskou unií, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, V. Výzva.

Projekt: Pořízení elektromobilů ze skupiny N1

Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0020370

Projekt:  Pořízení elektromobilů ze skupiny M1

Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0020369

Spojte se s námi

Jsme dodavatelem chladících technologií jak pro významné společnosti tak pro drobné podniky, obce a sportovní zařízení.
Domluvte si setkání s odborníkem na průmyslové chlazení.

Václav Beneš

Obchodní ředitel

+420 602 352 911
vaclav.benes@cooling.as
Cooling puzzle system důvěřují:
Přejít nahoru